Terminy  Rekrutacji i Szkoleń

TOP Inżynier – dofinansowane kursy specjalistyczne programowania PLC oraz CAD / CAM – NX

TOP Inżynier to odpowiedź na stale rosnące wymagania pracodawców i szansa na zdobycie kwalifikacji zawodowych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Dzięki nowym umiejętnościom, uczestnik szkoleń szybko przystosuje się do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Projekt skierowany jest do 240 osób. Żeby wziąć udział w projekcie, musisz spełnić następujące warunki:

 

 • masz lat 18 +
 • mieszkasz lub uczysz się w województwie śląskim
 • jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego
 • jesteś absolwentem kierunku technicznego (do dwóch lat od ukończenia nauki), nieważne, czy już pracujesz czy dopiero szukasz pracy
 • jesteś zainteresowany / -a uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zakresie wybranego pakietu kursów
 • zaliczysz test online sprawdzający podstawową wiedzę techniczną

 

Ważne dokumenty do pobrania:

Zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie – POBIERZ REGULAMIN

Zapoznaj się z treścią Umowy Szkoleniowej – POBIERZ WZÓR UMOWY

Załącznik 1 do umowy – POBIERZ

Załącznik 2 do umowy – POBIERZ

Gdzie?

Laboratoria EMT-Systems
Gliwice, ul. Wincentego Pola 16

Ile to kosztuje?

Koszt dla uczestnika to jedynie 5% wartości kursu, czyli od 472 do 581 zł,
w zależności od pakietu.

Kiedy?

Startujemy 10 lipca 2017.
Projekt obejmuje 8 edycji do 2019r.

Jakie grupy?

Żeby mieć pewność, że każdy uczestnik wyniesie z kursu maksymalnie dużo, zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób.

Ile godzin?

1 pakiet to trzy kursy 35-godzinne, łącznie 105 jednostek lekcyjnych fascynującej nauki.

Tryb zajęć

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym,
w zależności od preferencji.

Wybierz pakiet kursów

Program kursów opracowany został w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Uczestnictwo w projekcie kończy się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych uznawanym

w sektorze przemysłu certyfikatem, pożądanych  na stanowiskach pracy w wielu branżach przemysłowych regionu śląskiego.

Pakiet 1

Programowanie przemysłowych sterowników logicznych

SIMATIC S7 300 wraz z wizualizacją procesów

Wkład własny – 464,72 zł (5% wartości)

Kurs I

Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 300/400 – kurs podstawowy

Program:

 

 • informacje ogólne,
 • SIMATIC Manager – tworzenie i zarządzanie projektem w Step7,
 • fizyczne połączenia pomiędzy programatorem a sterownikiem,
 • tworzenie konfiguracji sprzętowej,
 • zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku,
 • zasady pisania programów w LAD / FBD,
 • język STL,
 • podstawowe narzędzia do testowania i monitorowania programów w językach LAD / FBD / STL,
 • archiwizacja i zapisywanie projektu,
 • ćwiczenia praktyczne w językach LAD / FBD / STL z wykorzystaniem indywidualnych stanowisk ze sterownikiem SIEMENS SIMATIC S7 – 300/400.

Kurs II

Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 300/400 – kurs zaawansowany

Program:

 

 • konfiguracja sprzętowa,
 • programowanie w języku STL,
 • zmienne typu REAL,
 • moduły analogowe,
 • bloki danych DB,
 • bloki funkcyjne FB,
 • diagnostyka błędów CPU,
 • reference DATA,
 • rozruch sterownika i OB 100,
 • rozkazy operacji na bitach akumulatora,
 • operacje logiczne na słowach,
 • adresowanie pośrednie.

Kurs III

Wizualizacja procesów przemysłowych – SIMATIC WinCC

 

Program:

 

 • systemy wizualizacji,
 • informacje o WinCC,
 • praca z proektem,
 • zarządzanie zmiennymi,
 • podstawy tworzenia plansz wizualizacyjnych,
 • skrypty w języku C,
 • skrypty w języku VBS,
 • podstawy diagnostyki w WinCC,
 • zarządzanie użytkownikami,
 • tworzenie plansz wizualizacyjnych – funkcje zaawansowane,
 • aplikacje wielojęzyczne,
 • system alarmów,
 • archiwizacja zmiennych,
 • wykresy,
 • tworzenie raportów.

Pakiet 2

Programowanie przemysłowych sterowników logicznych

SIMATIC S7 1500 wraz z modułami SAFETY INTEGRATED

Wkład własny – 595,42 zł (5% wartości)

Kurs I

Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 1500 – kurs podstawowy

Program:

 

 • informacje ogólne,
 • idea sterowania procesu lub maszyny,
 • systemy sterowania SIEMENS,
 • modułowa konstrukcja sterowników SIEMENS S7 1500,
 • połączenia pomiędzy programatorem a sterownikiem,
 • konfiguracja sterownika i jego modułów,
 • adresacja wejść i wyjść sterownika,
 • obsługa jednostki centralnej,
 • pojęcie taga i jego wykorzystanie,
 • zasady pisania programów,
 • programy w językach LAD i FBD,
 • monitorowanie i testowanie programu,
 • podstawy programowania strukturalnego – praca z funkcjami,
 • pamięć sterownika,
 • przerzutniki i zbocza,
 • liczbowe typy całkowite w TIA Portal STEP 7,
 • programy w językach LAD i FBD,
 • instrukcje arytmetyczne, systemy liczbowe,
 • układy licznikowe,
 • operatory porównań i skoki,
 • układy czasowe,
 • zarządzanie projektem,
 • rola i wykorzystanie kart pamięci w PLC,
 • wsparcie monitorowania – funkcja Trace,
 • język STL.

Kurs II

Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 1500 – kurs zaawansowany

Program:

 

 • konfiguracja sprzętowa jednostki centralnej S7 – 1500 i modułów analogowych,
 • programowanie w języku STL,
 • liczbowy typ rzeczywisty i jego arytmetyka,
 • inne typy używane w programach,
 • słowo statusowe i operacje skoków,
 • bloki DB,
 • funkcje i bloki funkcyjne,
 • obsługa sygnałów analogowych,
 • przerwania cykliczne,
 • szybkie liczniki,
 • adresowanie pośrednie,
 • funkcje diagnostyczne oprogramowania,
 • diagnostyka na panelu frontowym,
 • analiza projektu – funkcje reference data,
 • ustawienia zabezpieczeń projektu i sterownika.

Kurs III

Programowanie i projektowanie w STEP 7 Safety Advanced w sterownikach SIMATIC Safety Integrated S7 – 1500

Program:

 

 • bezpieczeństwo funkcjonalne w praktyce,
 • komponenty stosowane w systemach zabezpieczeń,
 • zasady podłączania sygnałów dotyczących systemu bezpieczeństwa do sterownika PLC,
 • PROFIsafe – zasada działania,
 • system SIMATIC SAFETY INTEGRATED,
 • konfiguracja projektu stacji PLC S7,
 • przygotowanie programu użytkowego dla sterownika PLC / panelu operatorskiego systemu wizualizacji HMI / przekształtnika częstotliwości,
 • zasady tworzenia programu bezpieczeństwa w sterowniku PLC,
 • omówienie standardowych funkcji biblioteki Safety Advanced,,
 • tworzenie plansz wizualizacyjnych – funkcje zaawansowane,
 • tryby bezpieczeństwa napędów przekształtnikowych na przykładzie przekształtnika Sinamics G firmy SIEMENS.

Pakiet 3

Konstruowanie i projektowanie inżynierskie

w oprogramowaniu CAD / CAM – NX

Wkład własny – 470,29 zł (5% wartości)

Kurs I

Projektowanie inżynierskie NX CAD – kurs podstawowy

Program:

 

 • wprowadzenie,
 • pliki NX,
 • interfejs użytkownika systemu NX,
 • Menu Expressions,
 • elementy pomocnicze,
 • struktura części,
 • praca ze szkicami,
 • docinanie brył,
 • opcje cech wyciąganych,
 • cecha HOLE (Otwór),
 • cecha Shell,
 • kopie asocjatywne,
 • operacje na krawędziach,
 • wstęp do złożeń,
 • dodawanie i pozycjonowanie komponentów,
 • wstęp do modułu Drafting i technologii synchronicznej.

Kurs II

Projektowanie inżynierskie NX CAD – kurs zaawansowany

Program:

 

 • wprowadzenie,
 • konstruowanie szkiców,
 • dodatkowe techniki szkicownika,
 • podstawy modelowania powierzchniowego,
 • Menu Expressions,
 • kopiowanie cech,
 • funkcje modułu Assemblies,
 • nastawy referencyjne,
 • metoda top-down modelowania złożenia,
 • kopiowanie modeli między plikami (WAVE Geometry Linker),
 • modelowanie złożeń,
 • funkcja Interpart References,
 • operacje na ścianach,
 • zaokrąglanie ze zmiennym promieniem,
 • wyodrębnianie i kasowanie ścianek,
 • zapamiętywanie warunków przylegania,
 • tablice komponentów,
 • rodziny części,
 • wersje i zamiany komponentów w złożeniach,
 • części deformowalne,
 • konfiguracje złożeń.

Kurs III

Projektowanie inżynierskie NX CAM – kurs podstawowy

Program:

 

 • podstawy technologii CNC
 • omówienie środowiska pracy NX
 • otwieranie i kontrola przydatności modeli
 • planowanie i zarządzanie procesem obróbki
 • Frezowanie:
  • przygotowanie modelu
  • przygotowanie środowiska Manufacturing
  • układy współrzędnych
  • planowanie
  • obróbka konturów
  • obróbka kieszeni
  • przygotowanie uzbrojenia narzędziowego dla różnych zabiegów frezarkich i wiertarskich
  • zabiegi wiertarskie
  • obróbka płaszczyzn
 • Toczenie:
  • przygotowanie modelu
  • przygotowanie środowiska Manufacturing
  • układy współrzędnych
  • toczenie/wytaczanie
  • zabiegi wiertarskie

Masz pytanie?

Napisz do nas, odezwiemy się.