Terminy  Rekrutacji i Szkoleń

Informacja o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/11.3/2017/ZK NA WYBÓR TRENERÓW KURSÓW w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na trenerów kursów (zapytanie ofertowe nr 6/11.3/2017/ZK z dnia 06.12. 2017.) prowadzonej w ramach projektu w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16 informujemy, iż wybrano następujących realizatorów usługi:

 

 • PAKIET 1: Kursy programowania przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S7300 wraz z wizualizacją procesów:

Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy
Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany
Moduł III Kurs Wizualizacja procesów przemysłowych – WINCC

 

 1. Krzysztof Noworyta Kanov Automation z Bytomia
 2. EMPIRIA Krzysztof Polczyk z Bytomia
 3. CALM Group Grzegorz Czekała z Katowic
 4. Auto-mes-con Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Pławniowic

 

 • PAKIET 2: Kursy Programowanie przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S71500 wraz z modułami SAFETY INTEGRATED:

Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs podstawowy

Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs zaawansowany

Moduł III Kurs Programowanie i projektowanie w Step7 Safety Advanced w sterownikach Simatic Safety Integrated S7-1500

 

 1. EMPIRIA Krzysztof Polczyk z Bytomia
 2. CALM Group Grzegorz Czekała z Bytomia
 3. Auto-mes-con Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Pławniowic
 4. Krzysztof Noworyta Kanov Automation z Bytomia

 

 • PAKIET 3: Kursy Konstruowanie i projektowanie inżynierskie w oprogramowaniu CAD/CAM- NX

Moduł I Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD1 – kurs podstawowy

Moduł II: Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD2 – kurs zaawansowany

Moduł III Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAM

 

 1. Łukasz Grabowski
 2. Michał Sobek

 

Oferty ww. wykonawców spełniły wszystkie stawiane wymagania oraz zostały uznane za korzystne ekonomicznie i jakościowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/11.3/201/ZK NA WYBÓR TRENERÓW KURSÓW w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

 

Szanowni Państwo,

W związku z projektem pt. „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD / CAM – NX ”, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej: Przeprowadzenia kursów specjalistycznych.

Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia kursów w ramach trzech pakietów:

 

a) Kursy programowania przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S7300 wraz z wizualizacją procesów:

– Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy

– Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany

– Moduł III Kurs Wizualizacja procesów przemysłowych – WINCC

 

b) Kursy Programowanie przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S71500 wraz z modułami SAFETY INTEGRATED:

– Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs podstawowy

– Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs zaawansowany

– Moduł III Kurs Programowanie i projektowanie w Step7 Safety Advanced w sterownikach Simatic Safety Integrated S7-1500

 

c) Kursy Konstruowanie i projektowanie inżynierskie w oprogramowaniu CAD/CAM – NX:

– Moduł I: Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD1 – kurs podstawowy

– Moduł II: Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD2 – kurs zaawansowany

– Moduł III Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAM

 

Wszystkie pakiety kursów zakończone będą egzaminem zewnętrznym realizowanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą i wydającą formalny dokument (certyfikat) potwierdzający kwalifikacje w zakresie programów kursów danego pakietu.

Harmonogram kursów będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: Kursy realizowane będą w okresie od stycznia 2018 roku do kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje – Link

Podmioty zainteresowane zapraszamy do zgłaszania ofert do dnia 15 grudnia (do godz.9) na adres: topinzynier@emt-systems.pl

Dziękujemy.

Załączniki:

Informacja o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/11.3/2017/URR NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKUJĄCYCH KURSY PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na przeprowadzenie egzaminów certyfikujących kursy programowania przemysłowego (zapytanie ofertowe nr 2/11.3/2017/UPR z dnia 27.06. 2017.) prowadzonej w ramach projektu w ramach projektu  „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16 informujemy, iż na dostawcę została wybrana firma Siemens  Sp. z o.o. z  Warszawy oraz CAMdivision Sp. z o.o. z miejscowości Błonie,  których oferty spełniały wszystkie stawiane wymagania oraz zostały uznane za korzystnie ekonomicznie i jakościowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/11.3/2017/URR NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKUJĄCYCH KURSY PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX”

nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

 

Szanowni Państwo,

W związku z projektem pt. „„TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD / CAM – NX ”, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej: Przeprowadzenia kursów specjalistycznych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów certyfikujących w oparciu o proces walidacji i certyfikacji przez podmiot zewnętrzny uprawniony do wydawania formalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie zgodnym z efektami kształcenia dla realizowanych pakietów  kursów:

PAKIET I: Kursy programowania przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S7300 wraz z wizualizacją procesów:

– Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy

– Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany

– Moduł III Kurs Wizualizacja procesów przemysłowych – WINCC

 

PAKIET II Kursy Programowanie przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S71500 wraz z modułami SAFETY INTEGRATED:

– Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs podstawowy

– Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs zaawansowany

– Moduł III Kurs Programowanie i projektowanie w Step7 Safety Advanced w sterownikach Simatic Safety Integrated S7-1500

 

PAKIET III Kursy Konstruowanie i projektowanie inżynierskie w oprogramowaniu CAD/CAM – NX:

– Moduł I: Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD1 – kurs podstawowy

– Moduł II: Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD2 – kurs zaawansowany

– Moduł III Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAM

 

Egzaminy realizowane będą dla łącznie 240 uczestników projektu średnio po 80 uczestników na każdy pakiet kursów w okresie sierpień 2017 – kwiecień 2019 zgodnie z harmonogramem realizacji kursów.

Termin realizacji projektu: Kursy realizowane będą w okresie od lipca 2017 roku do grudnia 2017 roku.

 

Podmioty zainteresowane zapraszamy do zgłaszania ofert na adres: topinzynier@emt-systems.pl

Dziękujemy.

 

Załączniki:

Informacja o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/11.3/201/ZK NA WYBÓR TRENERÓW KURSÓW w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na trenerów kursów (zapytanie ofertowe nr 5/11.3/2017/ZK z dnia 20.06. 2017.) prowadzonej w ramach projektu w ramach projektu  „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16 informujemy, iż wybrano następujących realizatorów usługi:

 

 • PAKIET 1: Kursy programowania przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S7300 wraz z wizualizacją procesów:

Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy

Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany

Moduł III Kurs Wizualizacja procesów przemysłowych – WINCC

 

 1. Krzysztof Noworyta Kanov Automation z Bytomia
 2. EMPIRIA Krzysztof Polczyk z Bytomia
 3. CALM Group Grzegorz Czekała z Katowic
 4. Auto-mes-con Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Pławniowic

 

 • PAKIET 2: Kursy Programowanie przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S71500 wraz z modułami SAFETY INTEGRATED:

Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs podstawowy

Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs zaawansowany

Moduł III Kurs Programowanie i projektowanie w Step7 Safety Advanced w sterownikach Simatic Safety Integrated S7-1500

 

 1. EMPIRIA Krzysztof Polczyk z Bytomia
 2. CALM Group Grzegorz Czekała z Bytomia
 3. Auto-mes-con Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Pławniowic

 

 • PAKIET 3: Kursy Konstruowanie i projektowanie inżynierskie w oprogramowaniu CAD/CAM- NX

Moduł I Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD1 – kurs podstawowy

Moduł II: Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD2 – kurs zaawansowany

Moduł III Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAM

 

 1. Łukasz Grabowski
 2. Piotr Ociepka
 3. Michał Sobek
 4. Zbigniew Monica

 

Oferty ww. wykonawców spełniły wszystkie stawiane wymagania oraz zostały uznane za korzystne ekonomicznie i jakościowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/11.3/201/ZK NA WYBÓR TRENERÓW KURSÓW w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

Szanowni Państwo,

W związku z projektem pt. „„TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD / CAM – NX ”, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej: Przeprowadzenia kursów specjalistycznych.

Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia kursów w ramach trzech pakietów:
a) Kursy programowania przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S7300 wraz z wizualizacją procesów:
– Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy
– Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany
– Moduł III Kurs Wizualizacja procesów przemysłowych – WINCC
b) Kursy Programowanie przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S71500 wraz z modułami SAFETY INTEGRATED:
– Moduł I Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs podstawowy
– Moduł II Kurs Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 – kurs zaawansowany
– Moduł III Kurs Programowanie i projektowanie w Step7 Safety Advanced w sterownikach Simatic Safety Integrated S7-1500
c) Kursy Konstruowanie i projektowanie inżynierskie w oprogramowaniu CAD/CAM – NX:
– Moduł I: Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD1 – kurs podstawowy
– Moduł II: Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAD2 – kurs zaawansowany
– Moduł III Kurs Projektowanie inżynierskie NX CAM

Wszystkie pakiety kursów zakończone będą egzaminem zewnętrznym realizowanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą i wydającą formalny dokument (certyfikat) potwierdzający kwalifikacje w zakresie programów kursów danego pakietu.

Harmonogram kursów będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: Kursy realizowane będą w okresie od lipca 2017 roku do grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje – LINK

Podmioty zainteresowane zapraszamy do zgłaszania ofert na adres: topinzynier@emt-systems.pl

Dziękujemy.

 

Załączniki:

Informacja o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/11.3/2017/URR NA DOSTAWĘ MOBILNYCH STACJI ROBOCZYCH NA POTRZEBY REALIZACJI KURSÓW PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX”

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na dostawę mobilnych stacji roboczych na potrzeby realizacji kursów programowania przesyłowego  (zapytanie ofertowe nr 1/11.3/2017/URR z dnia 12.06. 2017.) prowadzonej w ramach projektu w ramach projektu  „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16 informujemy, iż na dostawcę została wybrana firma Ocasion 2000 z Gdańska,  której oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/11.3/2017/URR NA DOSTAWĘ MOBILNYCH STACJI ROBOCZYCH NA POTRZEBY REALIZACJI KURSÓW PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

w ramach projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX”

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „„TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD / CAM – NX ”, zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert dotyczącej:

Dostawy mobilnych stacji roboczych na potrzeby realizacji kursów programowania przemysłowego.

 

Przedmiot zamówienia: dostawa 10 sztuk mobilnych stacji roboczych o parametrach technicznych minimalnych:

Procesor: Intel Core I7

Pamięć RAM: 8GB DDR3 lub wyżej

Karta Graficzna: Preferowana Nvidia Quadro, AMD FirePro lub o zbliżonych parametrach.

Dysk twardy: 128 GB  lub więcej, dysk półprzewodnikowy SSD

System operacyjny: Windows 7 Professional x64bit

Matryca: 17 cali, FHD

Termin składania zapytań ofertowych: 19 czerwca 2017

 

Podmioty zainteresowane zapraszamy do zgłaszania ofert na adres: topinzynier@emt-systems.pl

 

Dziękujemy.

 

Załączniki:

Informacja o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/11.3/2017/ZK NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS KURSÓW nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy realizację usługi cateringowej podczas kursów (zapytanie ofertowe nr 1/11.3/2017/ZK z dnia 22.05. 2017.) prowadzonej w ramach projektu w ramach projektu  „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16 informujemy, iż na dostawcę została wybrana firma Intercom S.C. P. Jezik, M. Jezik, K. Skrobacki z Gliwic, której oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/11.3/2017/ZK NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS KURSÓW

Szanowni Państwo,

W związku z projektem pt. „„TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD / CAM – NX ”, zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert dotyczącej: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu biorących udział w kursach w weekendy (sobota i niedziela) oraz w dni robocze. W projekcie zaplanowano udział ogółem 240 osób (24 grupy po średnio 10 osób), dla których zaplanowano łącznie max. 2400 osobodni szkoleniowych.

Beneficjent planuje organizację cateringu w wymiarze średnio 10 osób/dzień szkoleniowy. Harmonogram oraz liczba grup szkoleniowych będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: lipiec 2017 – kwiecień 2019.

Szczegółowe informacje – LINK

Podmioty zainteresowane zapraszamy do zgłaszania ofert na adres: topinzynier@emt-systems.pl

Dziękujemy.

 

Załączniki:

 

Informacja o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/11.3/2017/ZK NA DOSTAWĘ STEROWNIKÓW LOGICZNYCH WRAZ Z PODZESPOŁAMI NA POTRZEBY REALIZACJI KURSÓW PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO  nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na dostawę sterowników logicznych wraz z podzespołami na potrzeby realizacji kursów programowania przesyłowego  (zapytanie ofertowe nr 2/11.3/2017/ZK z dnia 22.05. 2017.) prowadzonej w ramach projektu w ramach projektu  „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16 informujemy, iż na dostawcę została wybrana firma Siemens Sp. z o.o. z Warszawy,  której oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/11.3/2017/ZK NA DOSTAWĘ STEROWNIKÓW LOGICZNYCH WRAZ Z PODZESPOŁAMI NA POTRZEBY REALIZACJI KURSÓW PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Szanowni Państwo,

W związku z projektem pt. „„TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD / CAM – NX ”, zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert dotyczącej:

Dostawy:
a) 5 sterowników logicznych serii S7-300C wraz z podzespołami, na który składają się: zasilacz 24V, jednostka centralna, moduł wejść/wyjść cyfrowych, karta pamięci, listwy przyłączeniowe, szyna montażowa, na potrzeby realizacji kursów „Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400”
b) 10 sterowników logicznych Simatic S7-1500F wraz z podzespołami, na które składają się: zasilacz 24V, jednostka centralna, moduł wejść binarnych, moduł wyjść binarnych, moduł wejść analogowych, moduł wyjść analogowych, karta pamięci, listwy przyłączeniowe, szyna montażowa na potrzeby realizacji kursów „Programowanie przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S71500 wraz z modułami SAFETY INTEGRATED”.

Szczegółowe informacje – LINK

Podmioty zainteresowane zapraszamy do zgłaszania ofert na adres: topinzynier@emt-systems.pl

Dziękujemy.

 

Załączniki:

 

Informacja o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/11.3/2017/ZK NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WinCC, Step7 i TIA Portal NA POTRZEBY REALIZACJI KURSÓW PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO  nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na dostawę oprogramowania WinCC, Step7 i TIA Portal na potrzeby realizacji kursów programowania przesyłowego  (zapytanie ofertowe nr 3/11.3/2017/ZK z dnia 22.05. 2017.) prowadzonej w ramach projektu w ramach projektu  „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16 informujemy, iż na dostawcę została wybrana firma Siemens Sp. z o.o. z Warszawy,  której oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/11.3/2017/ZK NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WinCC, Step7 i TIA Portal NA POTRZEBY REALIZACJI KURSÓW PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Szanowni Państwo,

W związku z projektem pt. „„TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD / CAM – NX ”, zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert dotyczącej:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) jednego pakietu licencji STEP7 2010 Professional po 12 sztuk (licencje przenośne na USB)
b) jednego pakietu licencji TIA Portal V13/V14 Professional po 12 sztuk (licencje przenośne na USB)
c) dwóch pakietów licencji Win CC po 6 sztuk (licencje przenośne na USB)

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją kursów „Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400” oraz „Programowanie przemysłowych sterowników logicznych SIMATIC S71500 wraz z modułami SAFETY INTEGRATED”.

Szczegółowe informacje – LINK

Podmioty zainteresowane zapraszamy do zgłaszania ofert na adres: topinzynier@emt-systems.pl

Dziękujemy.

 

Załączniki:

 

Informacja o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/11.3/2017/ZK NA DOSTAWĘ POSTPROCESORÓW DO MASZYN CNC NA POTRZEBY REALIZACJI KURSÓW PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO nr RPSL.11.03.00-24-0349/16

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na dostawę postprocesorów do maszyn CNC na potrzeby realizacji kursów programowania przesyłowego  (zapytanie ofertowe nr 4/11.3/2017/ZK z dnia 22.05. 2017.) prowadzonej w ramach projektu w ramach projektu  „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” nr RPSL.11.03.00-24-0349/16 informujemy, iż na dostawcę została wybrana firma CAMdivision  Sp. z o.o. z miejscowości Błonie,  której oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/11.3/2017/ZK NA DOSTAWĘ POSTPROCESORÓW DO MASZYN CNC NA POTRZEBY REALIZACJI KURSÓW PROGRAMOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Szanowni Państwo,

W związku z projektem pt. „„TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD / CAM – NX ”, zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert dotyczącej:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) postprocesora do sterownika GE FANUC 0i Mate-TD – tokarka WAFO TMK 25
b) postprocesora do sterownika SINUMERIK 828D – Centrum obróbcze WAFO MMY450
c) postprocesora do sterownika SINUMERIK 828D – Centrum obróbcze NXV560A-YCM

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją „Kursów Konstruowanie i projektowanie inżynierskie w oprogramowaniu CAD/CAM – NX”.

Szczegółowe informacje – LINK

Podmioty zainteresowane zapraszamy do zgłaszania ofert na adres: topinzynier@emt-systems.pl

Dziękujemy.

 

Załączniki:

 

Masz pytanie?

Napisz do nas, odezwiemy się.